Generalforsamling afholdt i Vestbjerg Borgerforening

Den 26. april afholdte Vestbjerg Borgerforening generalforsamling i VIFs klubhus.

Formand Kjeld Schulz indledte med sin beretning hvor han fortalte om det forgangne års aktiviteter eksempelvis Irsk Aften og Juletræsfest, ligesom han også omtalte dette års aktiviteter som blandt andet nyskabelsen fællesspisning.

Kasserer Annette Bach fremlagde regnskabet som viste et beskedent underskud. Skulle der ikke betales renter/gebyrer til banken havde regnskabet vist et 0 på bundlinien.

Henrik Fogtmann og Rikke Bohn er nye ansigter i foreningens bestyrelse, mens Peter Bohn udtrådte. Den øvrige bestyrelse er uændret.